Björksav, sap, koivunmahla

Sav sparkling
Sav sparkling

Björksav blir champagne

En helt ny produkt från de svenska fjällen lanserades under våren 2007. Bakom den omsusade nyheten står ingenjören Peter Mosten från Uppsala. Intresset för det nya, mousserande vinet är enormt.

Peter Mosten studerade ekoteknik i Östersund och var kvar i staden då hans professor Lars Thofelt 1987 fick veta att kemiingenjören Gunnar Jegrelius enorma, numera världsberömda arkiv på sex miljoner dokument skulle brännas upp. Anledningen till detta var att ingen kunde hitta någon systematik i arkivet, ingen hade kunnat knäcka ”koden”. Peter Mosten och Lars Thofelt flyttade upp samlingarna i 700 flyttkartonger från Stockholm till Östersund och lyckades lösa koden. Arkivmaterialet har en inriktning mot toxikologi och handlar bland annat om hur man bör handskas med olika giftiga ämnen. Det finns även information om växtkemi, oorganisk kemi, organisk kemi och miljömedicin. Dessutom samlade Jegrelius på sig mängder med folklig kunskap, kunskap som han var rädd skulle försvinna.
– ”Jag har jobbat med arkivet på ett eller annat sätt i stort sett hela mitt liv. Jag har hela tiden varit medveten om att det finns många möjligheter till konkreta produkter. När jag letade efter olika idéer själv hittade jag många potentiella framgångar. Och receptet på mitt vin hittade jag ju också där”, berättar Mosten.

Det mousserande vinet görs på björksav från jämtländska björkar. Enligt Peter Mosten får björksaven i norr ett helt annat innehåll tack vare solljuset och klimatet. Saven samlas in under april och maj varje år, björken ”tappas” precis som gummiträden. Vinet har en alkoholhalt på 12,5 % och det kommer att inledningsvis kosta lika mycket som ”riktig” champagne. Hur smakar det? De experter som har smakat vinet beskriver smaker som påminner om fläder, päron och blommor. Själv slås av den intensiva, fantastiska doften – det känns som om hela sommaren skulle serveras i ett enda glas. En flaska mousserande Sav kostar för tillfället 330 kronor på Systembolaget.

Sap becomes champagne

A brand new product from the Swedish mountains was launched in spring 2007. Behind it stands the engineer Peter Mosten from Uppsala. Interest in the new, sparkling wine, made of sap is huge.

Peter Mosten studied eco-technologies in Östersund and was still in the city when his professor Lars Thofelt 1987 was told that the chemical engineer Gunnar Jegrelius huge, now world famous archives of six million documents was going to be burned. The reason for this was that no one could find any sense in how the archive was done, no one had been able to crack the ”code” . Peter Mosten and Lars Thofelt moved up the whole collection in 700 cardboard boxes from Stockholm to Östersund and managed to crack the code. Archival material has a specialization in toxicology and concerns, among other things, on how to deal with various toxic substances. There is also information on plant chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry and environmental medicine. In addition, Jegrelius was gathering lots of common knowledge, knowledge that he feared would disappear.
– ”I have worked with the archive in one way or another almost all my life. I have always been aware that there are many opportunities for real products. When I was looking for different ideas myself I found many potential successes. And the recipe for my wine, is of course found int he archive as well” tells Mosten .

The sparkling wine is made of birch sap from Jämtland (northern Sweden) birches. According to Peter Mosten the birch sap in the north gets an entirely different content thanks to the sunlight and climate. The sap is collected during April and May each year, and the birch ” dropped ” like rubber trees. The wine has an alcohol content of 12.5% and it will initially cost as much as ”real” champagne. How does it taste ? The experts who have tasted the wine describes flavors reminiscent of elderberry, pear and flowers. Self struck by the intense , amazing scent – it feels like the whole summer would be served in a single glass . A bottle of ”Sav Sparkling” costs 330 Swedish crowns at the Systembolaget.

Koivunmahlasta samppanjaa

Uusi tuote Ruotsin tuntureilta lanseerattiin keväällä 2007. Paljon puhutun uutuuden takana on insinööri Peter Mosten Uppsalasta. Kiinnostus uuttakotimaista kuohuviiniä kohtaan oli valtava .

Peter Mosten oli tutkinut ympäristöystävällistä tekniikkaa Östersundissa ja oli vielä kaupungissa, kun hänen professorinsa Lars Thofelt 1987 kertoi, että kemian insinööri Gunnar Jegreliuksen valtava, nyt maailmankuulu arkisto, jossa on yhteensä kuusi miljoonaa asiakirjaa poltettaisiin. Syynä tähän oli se, että kukaan ei löytänyt mitään systematiikkaa arkistosta, kukaan ei ollut pystynyt ”murtamaan koodia”. Peter Mosten ja Lars Thofelt hakivat kokoelman, joka koostui 700 pahvilaatikosta materiaalia Tukholmasta Östersundiin ja onnistuivat murtamaan koodin. Arkistomateriaali on erityisesti toksikologiasta ja se koskee muun muassa sitä, miten käsitellä erilaisia myrkyllisiä aineita. Siellä on myös paljon tietoa kasvien kemiasta, epäorgaanisesta kemiasta, orgaanisesta kemiasta ja kasvilääketieteestä. Jegrelius keräsi paljon myös kansantietoa, koska hän pelkäsi, että se katoaisi.
– ”Olen työskennellyt arkiston kanssa tavalla tai toisella lähes koko ikäni . Olen aina ollut tietoinen siitä, että on olemassa monia mahdollisuuksia tehdä sen perusteella konkreettisia, kaupallisia tuotteita. Kun olin etsimässä erilaisia ideoita itselleni löysin sieltä monta mahdollista reseptiä. Ja minun samppanjani tehdään sieltä löytyneestä reseptistä”, Mosten kertoo.

Kuohuviini on valmistettu Jämtlannin läänin koivujen mahlasta. Peter Mostenin mukaan koivunmahla pohjoisessa maistuu aivan erilaiselta kuin etelässä, syynä siihen ovat pohjoisen auringonvalo ja ilmasto. Mahla kerätään vuosittain huhti-ja toukokuussa vuosittain, koivuun tehdään reikä samalla tavalla kuinkumipuihinkin. Viinin alkoholipitoisuus on 12,5 % ja se maksaa yhtä paljon kuin ”oikea” samppanja. Miltä se sitten maistuu ? Asiantuntijat, jotka ovat maistaneet viiniä kuvaavat makuja sanoilla seljanmarja, päärynä ja kukat. Itse vaikutuin hämmästyttävästä tuoksusta – ihan kuin koko pohjoismainen kesä tarjoiltaisiin yhdessä lasissa. Sav Sparkling maksaa Ruotsin Systembolagetissa 330 kruunua.

En kommentar Lägg till din

  1. Andreas Olsson skriver:

    http://www.savhuset.com
    A lot of new exiting stuff from SAV

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.